Vi utfører utvendige og innvendige arbeider på heishuset som er tilknyttet leilighetene. Vi har også arbeider tilknyttet p-kjeller. Byggeherre er Kruse bolig AS. Arbeidene ved oppføring av leilighetene utføres av

Vi har utført utvendige tømrerarbeider på enebolig i Vennesla

Vi har for tiden en enebolig under oppføring på Erkleiv. Arbeidene utføres for Konsmohus

FL bygg har startet arbeider med ny funkisbolig på Lauvåsen i Oktober. Arbeidene blir utført for Konsmohus. Bolig blir bygget etter TEK10

Arbeider utført på Natveitåsen, Birkeland

FL Bygg har fått i oppdrag å oppføre funkisbolig på Lauvåsen for Konsmohus. Arbeider er påbegynt Mai 2012

Her har vi utført betongarbeider på enebolig i Heldalslia

Enebolig under oppføring i Ravnåsvegen, Vennesla

Vernda er blitt oppført på Gimlekollen med fantastisk utsikt.

Vi har for tiden enebolig under oppføring på Langenes. Arbeidene utføres for Konsmohus